กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
     
การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
   วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศพด.โรงเรียนบ้านคลองปลาดุกลาย
   วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อขยะแบบฝังกลบ หมู่ 1 บ้านแหลมไผ
   วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3,5 และ 6
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอนาดี ประจำปีงบประมาณ 2558 ...
ท่านรองนายกฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์นำทีมข้าราชการ พนักงาน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว ...
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ กิน กอด เล่น เล่า ในเด็กปฐมวัย ปี 2558 วันที่ 2 กันยา ...
 
คลังข่าวมหาดไทย
คลังข่าวมหาดไทย  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ต้อนรับ ท่านเธียรชัย ณ นคร และคณะ คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ต้อนรับ ท่านเธียรชัย ณ นคร และคณะ คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2556  

โครงการปีใหม่สัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุช่วงเศกาลปีใหม่ 2557
โครงการปีใหม่สัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุช่วงเศกาลปีใหม่ 2557  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป  

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี จัดโคงการโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ฝายคลองดินแดงพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 4 บ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558

นายกร่วมโครงการยุทธการทวงคืนผืนป่า
นายกร่วมโครงการยุทธการทวงคืนผืนป่า  

ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ร่วมกัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โรงพยาบาลนาดี ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ หมู่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ 3 ราย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558

โครงการครอบครัว วัยรุ่น วัยใส รู้ทัน ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการครอบครัว วัยรุ่น วัยใส รู้ทัน ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จัดโครงการครอบครัว วัยรุ่น วัยใส รู้ทัน ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ สวนนงนุช-ปราจีนบุรี ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2558  ร่วมกับ รพสต.ทุ่งโพธิ์ , รร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ และ รพ.นาดี


โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างที่ 9 – 14 เมษายน 2559 งบประมาณ 250,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างที่ 9 – 14 เมษายน 2559 งบประมาณ 250,000 บาท  

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2559  

 
นายไพศาล เอี๊ยะผา
นายก อบต.ทุ่งโพธิ์
 
นางสาววาสนา รอดตา
ปลัด อบต. ทุ่งโพธิ์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.192.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 495,163

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ถนนนครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-401086  Fax : 037-401086 ต่อ 15
Email : thungpo.25220@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
düzce escort batman escort kuşadası escort manisa escort muğla escort yalova escort zonguldak escort eryaman escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort